Sayfalar

Hi - Fi Nedir?


Hi - Fi  Nedir?

HiFi, İngilizce'deki "High Fidelity" yani yüksek sadakat kelimelerinin kısaltmasıdır. 
Burada yüksek sadakat; Sesin kaydedildiği ortamdaki, orijinal haline sadık kalmaktır. 
Amaç, sesi mümkün olduğunca herhangi bir bozulmaya maruz bırakmadan dinleyiciye ulaştırmaktır.
Müzik, kaydedildiği andan bizim kulağımıza gelene kadar belli aşamalardan geçer :  

1. Müzisyenler içinde bulundukları stüdyo veya konser salonunun akustik özelliklerine göre müziği duyarlar ve icra ederler.  

2. Mikrofon adedi, tipi ve yerleştirilişine göre, doğrudan gelen ve yansıyarak gelen sesler mikrofonlarca farklı oranlarda, farklı zaman aralıklarıyla algılanır. 

3. Herbir mikrofonun algıladığı ses, elektrik enerjisine çevrilerek bir kayıt cihazına iletilir ve bu cihaz tarafından genellikle birer manyetik kayıt ortamına kaydedilir. 

4. Kaydedilen sesler, faydasının zararından fazla oldugu kabul edilen ton ayarı, reverberasyon etkisi ekleme, sıkıştırma gibi işlemlerden geçirilir. Bunların en önemlisi sıkıştırmadır. Çoğu canlı müzikte en alçak sesle en yüksek ses arasındaki fark,  mevcut teknolojilerin kapasitesinden büyüktür. Ayrıca ev koşullarında orijinali kadar yüksek sesle müzik dinlemek pek mümkün olmayacagindan alçak seslerle yüksek sesler arasındaki farkın azaltılmasi anlamına gelen sıkıştırma işlemi uygulanmaktadır. 

5. Bu şekilde işlenmis olan sesler "stereo" bir sistemde sağ ve sol kanal dengeli olacak şekilde birleştirilir. Stereo sistemlerin amacı yalnızca iki ses kanalı kullanarak, insan işitme sisteminin yön algılama becerisinin aldatılması ve bu sayede ikiden fazla adette ses kaynağı varmışçasına bir sahne görüntüsü oluşturulması şeklinde açıklanmaktadır. 

6. Yapılmış olan kayıtlar evimizdeki Hi-Fi sistemde sese dönüştürülür. 

7. Odanın akustiğinden de çesitli şekillerde etkilenen sesler kulağımıza ulaşır. 

8. Beynimiz kulak tarafından kendisine iletilen sesin özelliklerini o anki ruh halimiz, deneyimimiz, beklentilerimiz, dikkatimiz doğrultusunda seçici olarak algılar ve yorumlar. 
Örneğin dikkatimizi sesin ne kadar detaylı olduğuna yöneltirsek, diğer özellikleri değerlendiremeyiz. 

Görüldüğü gibi müziğin icrasindan kulağımıza ulaşana dek ses önemli değişikliklere uğramaktadır. 
Kayıt işlemleri ve muhtemelen "Hi-Fi sistem üreticilerinin" tasarim çalışmaları sesin aslına sadık kalınmasından çok, pratikte en rahat ve zevkle dinlenebilir sonuçlari elde etmeye yöneliktir. 

Hi-fi sistemi dört önemli parçadan oluşur
1) Hoparlör
2) Kaynak (CD-DVD veya Pikap)
3) Kablolar
4) Amfi